Het recyclingprogramma van AG Neovo

AG Neovo ondersteunt de wereldwijde inspanningen van de industrie om het gebruik van schadelijke materialen in elektronische apparatuur en fabricageprocessen op te heffen, en we maken onze producten eenvoudig te recyclen. Door te voldoen aan de WEEE-richtlijn van de Europese Unie en aan milieuwetten met betrekking tot recycling in een groot aantal landen, richt AG Neovo zich op het minimaliseren van de invloed van elk beeldscherm op het milieu.

Neem voor algemene informatie over het juiste verwijderen van elektronische apparatuur contact op met het gemeentebestuur, de gemeentelijke afdeling afvalverwerking of de handelaar waar u uw aankoop hebt gedaan.