De volgende zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en AG Neovo. Door deze website te openen, bekijken en/of gebruiken, erkent u in dat u hebt gelezen, begrepen en instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden en dat u voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en regels, waaronder wetten en regels die het exporteren en herexporteren regelen. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u deze website niet gebruiken.

 

Deze website kan andere bedrijfseigen berichten en copyright-gegevens bevatten. U moet voldoen aan de betreffende voorwaarden en deze nakomen. Informatie op deze website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten.

 

De informatie kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd of bijgewerkt. AG Neovo kan ook op elk gewenst moment zonder bericht vooraf verbeteringen en/of wijzigingen in de producten en/of programma's aanbrengen die in deze informatie beschreven worden.

 

AG Neovo neemt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid van de door AG Neovo geleverde informatie en het gebruik van deze informatie vindt plaats voor risico van de ontvanger. AG Neovo garandeert niet dat enig gemeld probleem kan worden opgelost met behulp van enige intormatie die AG Neovo biedt. Door informatie te leveren, geeft AG Neovo geen licentie op enig copyright, patent of ander intellectueel eigendomsrecht. Onder geen voorwaarde is AG Neovo aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of andere schade als gevolg van enig gebruik van deze website of andere gehyperlinkte websites, inclusief, zonder enige beperking, enig verlies aan winsten, bedrijfsonderbrekingen, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatiesystemen of elders, ook als we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van een dergelijke schade.

 

Alle informatie wordt door AG Neovo alleen geleverd op basis van "zoals deze is". AG Neovo biedt geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief de geïmpliceerde garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, verhandelbaarheid en niet-naleving.

 

Bepaalde tekst op deze website kan beschikbaar zijn in andere talen dan Engels. Tekst kan vertaald zijn door een persoon of door computersoftware zonder menselijke tussenkomst. Deze vertalingen worden voor uw gemak aangeboden en AG Neovo doet geen toezeggingen over de juistheid of volledigheid van de vertaling, of deze nu door een computer is gegenereerd of door een persoon uitgevoerd.