Program recyklingu AG Neovo

AG Neovo wspiera starania przemysłu światowego dotyczące wycofywania materiałów niebezpiecznych używanych w urządzeniach elektronicznych poprzez produkty AG Neovo nadające się do recyklingu. Dzięki zgodności z Dyrektywą Unii Europejskiej WEEE i przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska wielu krajów, AG Neovo stara się zminimalizować wpływ każdego produktu wyświetlania na środowisko.

Ogólne informacje dotyczące prawidłowego usuwania produktów elektronicznych, można uzyskać o władz lokalnych, w miejskim wydziale usuwania odpadów lub w sklepie, w którym zakupiony został produkt.