Společnost AG Neovo má silné povědomí ochrany životního prostředí a recyklaci a energetické úspory vnímá jako své nejvyšší priority. Displeje AG Neovo jsou navrženy tak, aby splňovaly nebo překonávaly požadavky ekologických norem platných v Evropě, které jsou požadovány za nejpřísnější na světě.

Prostřednictvím energeticky úsporné konstrukce, odpovědné výroby a spolupráce s programy snadné recyklace se společnost AG Neovo věnuje otázce životního prostředí na řadě úrovní.

K zajištění shody zobrazovacích zařízení AG Neovo s ekologickými standardy byl zaveden systém ekologického řízení, jehož účelem je regulace vývojového a výrobního prostředí v rámci požadavků ekologické politiky společnosti AG Neovo:

 • Uvědomovat si důležitost ochrany životního prostředí a jeho ochrany.
 • Neustále vylepšovat konstrukci výrobků, montáž, testování a balení s cílem vytvoření vysoce kvalitních displejů a poskytnutí služeb, které splní nebo překročí požadavky směrnic o likvidaci nebezpečných materiálů, a dosahovat tak úspor zdrojů a energií a jednoduššího recyklačního procesu.
 • Dosáhnout dokonalé shody řízení a politik s příslušnými ekologickými zákony a předpisy.
 • Pravidelně posuzovat výkonnost a rozvoj systému ekologického managementu za účelem vylepšení a zavedení nových ekologických technologií.
 • Vzdělávat zaměstnance, dodavatele komponent a další dodavatele tak, aby své činnosti realizovali ekologicky citlivým způsobem.

Návrh displejů s ohledem na naši planetu

Většina displejů AG Neovo obsahuje snadno recyklovatelné materiály, jako jsou sklo a kovy. Tyto materiály nejen prodlužují životnost displeje, ale také usnadňují jeho recyklaci v souladu s platnými předpisy týkajícími se řádné likvidace. Kromě toho mohou být dodavatelé požádáni o splnění požadavků uvedených v Principech ekologického návrhu (Green Design Principles) společnosti AG Neovo. Tyto požadavky se týkají důležitých oblastí, jako je energetická účinnost, snadná recyklace, nízká toxicita, použití baterií, správné označení materiálů a balení.


Principech ekologického návrhu společnosti AG Neovo:

 • Delší životnost displeje
 • ESnadná demontáž a recyklace
 • Likvidace lampy
 • Použití ekologických materiálů na návody k obsluze a obaly
 • Energetické úspory a ochrana zdrojů
 • Likvidace nebezpečných materiálů