Technologie Anti-Burn-in™ společnosti AG Neovo byla speciálně vyvinuta a testována pro bezpečnostní a monitorovací použití. Eliminuje vypálený obraz neboli „duchy“. Tento jev je také znám jako ulpívání obrazu. Vypálený obraz má za následek polarizaci materiálu tekutých krystalů obsaženého v TFT LCD panelu. Technologie Anti-Burn-in ™ společnosti AG Neovo prodlužuje životnost všech displejů společnosti AG Neovo, které jsou touto technologií vybaveny, pro ochranu investice uživatele.

 

Efekt „vypálení“

Efekt vypálení, známý jako ulpívání obrazu, retence obrazu nebo „duchové“, je jev, kdy (nehybný) obraz zobrazený po dlouhou dobu způsobuje polarizaci materiálu tekutých krystalů obsaženého v TFT LCD panelu. Polarizací materiálu tekutých krystalů dojde k „vypálení“ obrazu na displej.

Pro zabránění ulpívání obrazu se obvykle doporučuje vypnout displej po celodenním provozu na 1 - 2 hodiny, což ovšem není praktické, zejména v případě monitorování 24 hodin a 7 dní v týdnu.

Advantages of Anti Burn in Technology

 

Specializovaná technologie Anti-Burn-in™ společnosti AG Neovo

Technologie „Anti-Burn-in™“ aktivuje pixel tak, aby se v daném časovém intervalu posunul. Tím se zabrání, aby byl na panelech zobrazen viditelný „zbytkový obraz“ za podmínek statického náboje. Tímto způsobem se prodlužuje životnost TFT LCD panelů.

Společnost AG Neovo vyvinula technologii Anti-Burn-in™ s vysokou flexibilitou a efektivitou, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům na ochranu prostředí při bezpečnostním použití. K dispozici je výběr tří režimů.Časový interval

K dispozici jsou čtyři možnosti časového intervalu: 4, 5, 6, 8 hodin. Časový interval lze flexibilně volit podle různých situací. Funkci Anti-Burn-in doporučujeme aktivovat při zobrazování statických obrazů každé 4 hodiny, aby nedošlo k ulpívání obrazu.Režim A (rámec)

Rám se pomalu posouvá v rozteči 10 pixelů dopředu a dozadu v H a V pozicích. Režim A je časově nejefektivnější.


Režim B (řádek)

Aktivuje statický obraz posouváním pixelů v H a V řádcích.

Režim C (bod)

Aktivuje statický obraz posouváním pixelů v H a V řádcích.

 

Další tipy pro obnovu „vypáleného“ obrazu

Když se na obrazovce objeví „vypálený obraz“ po dlouhých hodinách používání stejného obrazu na obrazovce, lze příznaky vypálení účinně zmírnit spuštěním „zcela černého“ vzorku po dobu delší než 4 hodiny. Během této doby je displej zapnutý v prostředí o doporučeném teplotním rozsahu 35 ~ 50 ºC. Spuštění „zcela černého spořiče obrazovky“ je časově náročné. Tento spořič je doporučen pro zmírnění příznaků vypálení v době, když se displej nepoužívá.